Kongevænget Helhedsplan

Kongevænget I i Hillerød er en stor etageboligbebyggelse, som ligger i et smukt kuperet landskab tæt ved skov. Helhedsplanen for friarealforbedringen har haft som mål at skabe en smukkere og rarere bebyggelse med uderum som inviterer beboere i alle aldre til udendørs aktivitet. Helhedsplanen omfatter blandt andet flere varierede haverum, cykelbane, opholdsterrasser og en stor kvarterslegeplads for de større børn. 
Bygherre: DAB-Kongevænget.