Hørsholm vandkunster

Vandkunsterne i Hørsholm Bymidte findes på Apotekstorvet og består af cirkelspringvandet og bronce-skulpturerne: Caroline Mathilde og Struensee. Vi har udført cirkelspringvandet som arbejder udfra en varieret komposition af det springende vand - fra 18 dyser i belægningen. Vandet kan springe op til omkring 2½ m's højde og starte/stoppe brat. I belægningen er lys som kan oplyse vandet i forudbestemte farver.  
Bronceskulpturerne er udført af kunstner Mogens Møller. De sender begge forstøvet vand ud fra deres toppe og Caroline Mathilde har tillige recirkuleret vand via et vandkar.