Karre 27 - Regnvand

Opgaven har været at rydde karréen for gamle skure, plankeværker, olietanke etc. og herefter etablere et stort fælles gårdanlæg. Faste belægninger afvandes til 2 stk. 230 m lange vandrender, hvorved regnvandet også ved skybrud hurtigt og sikkert ledes væk. I oprindeligt projekt ledtes vandet til opsamling i to åbne åkandebassiner med biologisk vandrensning. Bassinerne er dog ikke anlagt som følge af sparerunde.
Afleveret år 2007
Klient: Frederiksberg Kommune