Bornholm klimatilpasning

Tegnestuen bistår Bornholms Regionskommunes Miljøafdeling med udførelse af anlæg til forsinkelse af regnvand i forbindelse med skybrudssituationer. Anlæggene udføres på en sådan vis at de bidrager til en forøget rekreativ og naturmæssig værdi i de berørte områder. Der etableres anlæg i forbindelse med to af Rønnes åsystemer. De viste visualiseringer illustrerer forslag til to anlæg, hvor der i dag er græsmarker - og forslag til frilægning af en rørført del af Byåen hvor den nærmer sig kysten.
Klient: Bornholms Regionskommune
Tidsplan: projektering og anlægsarbejde pågår 2014