Vestergårdsvej LAR

Glostrup Ejendomsselskab klimatilpasser og igangsætter i den forbindelse forskellige anlægsarbejder. I nærværende projekt ledes alt tagvand fra boligblokke langs Vestergårdsvej via vandrender til en større granitkanal, som løber langs vejen i hele dens længde. Vandet ledes videre  til nye vanddamme og grøfter ved friarealerne på haveside. Kanaler mv. forsynes med frodige beplantninger af eng-, sump-, og vandplanter. Herudover opsamles vand i store nedgravede tanke til brug for bilvask og havevanding. Tegnestuen har leveret designbistand, projektering og udbud. Bygherre: Glostrup Ejendomsselskab Klient: JJW Arkitekter