Den Blå Planet - Helhedsplan

Tegnestuen har for Tårnby Kommune udført helhedsplan for området ved Den Blå Planet med veje, store parkeringsanlæg, stier, strukturerende beplantninger etc.