Engerupgård Hestestutteri

Ved udformningen af udearealerne ved Engerupgård har det været et ønske at skabe et mere moderne og raffineret anlæg end der traditionelt ses ved firelængede bondegårde.

I gårdrummet er anlagt mønstrede granitbelægninger og ved hovedhuset et markant trappeanlæg. Grønne plantebede trukket ud langs gårdens tre facader og kun hovedhusets facade friholdes for beplantning. På denne måde skabes en rolig grøn ramme uden at ødelægge gårdrummets arkitektur. Et stort vandkar med springvand og et robiniatræ møblerer rummets midte. Hovedhusets markante nordfacade er tilføjet plantebede, som i størrelse harmonerer med husets volumen - og brede granittrin fører ned til græsplænen. Færdiganlagt 2014.