Den Blå Planet - vandarbejder

Ved Den Blå Planet har tegnestuen arbejdet med vand på forskellige områder. Dette omfatter bl.a. etablerering af en natursø med vandløb og varierende beplantninger,  samt bassiner omkring Den Blå Planet. Se også projektet her.
Anlægget indviedes i år 2013.
Klient: 3XN