Teglholmen - Den Grønne Kile

Den grønne kile består af et frodigt, grønt, slynget forløb, der strækker sig fra havneløbet i øst til Sydhavns Plads i vest og skaber en sammenhængende, landskabelig struktur, der tilfører det nye bykvarter en særlig karakter og kvalitet. En slynget træplantning på et varieret terræn i en bund af uklippet græs skaber rumlig variation i hele kilens længde. Mellem beplantingerne afgrænset mod nord af et bånd af vild-stauder flyder grønningens græstæppe og inviterer til leg, picnic, solbadning. Ovale opholdspladser er indarbejdet som nicher i randbeplantingen. Klient: NCC as