Campus Bornholm

I vinderforslaget til det nye Campus Bornholm knytter den ny indre Campus Plads de eksisterende uddannelser sammen med det nye byggeri i et koncentreret videnscenter for hele øen. I en ring omkring campus indrettes parkstrøg og ådal med faciliteter der løfter grønningen til et attraktivt rekreativt rum for både campus og den omgivende by. Jernbanestien nord-syd er forbindelsesnerven til resten af byen og en markant grøn passage i området. Den er hovedaksen gennem campus og understreges af en markant beplantning af blomstrende træer som giver passagen et fint landskabeligt særpræg.  Konkurrencen er vundet i febr. 2013 i samarbejde med bl.a. Cubo og Nova5 Arkitekter. 3D v. Cubo.