Diakonissestiftelsen

Forslaget fik i 2012 delt 1. pris i konkurrencen. I konkurrenceforslaget til helhedsplanen for fremtidens Diakonissestiftelse, hvor landskab og arkitektur skaber nye sammenhænge i bebyggelsen og med byen, er den grønne struktur et centralt element. Det store grønne træk, et åbent parkstrøg, inviterer byen ind fra en ny plads i øst til den grønne sti i vest.
Teamet bestod foruden Henrik Jørgensen Landskab af bl.a. Cubo Arkitekter og jaja architects.