Præstø Multicenter

Vi har bl.a. sammen med Cubo Arkitekter og Force4 vundet 1. præmie i konkurrencen om et nyt Multicenter i Præstø, en helt ny institutionstype, der kombinerer multihal, sundhedscenter, dagcenter og plejeboliger. Huset og landskabet fletter sig sammen og husets maksime om ’samvær i bevægelse’ starter allerede her. En oplevelses- og motionssti slynger sig omkring byggeriet igennem det frodige landskab med sansehave, træningspladser og frugtlunde.