Vilhelmsro Skole

Konkurrenceforslaget til Vilhelmsro Skole tager udgangspunkt dels i det markante naturhegn der går tværs gennem grunden og dels det særlige terræn, der danner en kraftig lavning centralt på grunden. Det store, smukke landskabstræk med bugtende jorddige og store træer bevares og trækkes så langt ind til bygningen som muligt. Skolen og skellet smelter sammen til en figur og bygningskroppens arme griber ud i og spiller sammen med de kuperede omgivelser. Det flydende landskab, som kobler skole, landskab og by opfylder tanken om en skole i natur og bevægelse. Forslaget, som er udarbejdet i samarbejde med KHR Arkitekter as og MT Højgaard as, er tildelt 2. præmie.