Herningsholm Erhvervsgymnasium

Det nye erhvervsgymnasium i Herning er en del af et større campusområde og bygningskroppen åbner sig med forpladser til to sider. En sammenhængende belægning leder den daglige menneskestrøm fra parkeringspladsen ind i bygningen og knytter visuelt og funktionelt gymnasiet til resten af campusområdet. Forpladserne giver mulighed for streetbasket og uformelt ophold på plinte under et stort sejl.
Bygherre: CEU Herning
Klient: KHR as