Skovvang Plejecenter

Vi vandt 1. præmie i indbudt konkurrence om nyt plejecenter i Allerød i team med Cubo Arkitekter. Centerets udearealer består af formelle haver ved hovedbygningen, temahaver mellem bygningsanlæggene i den sydlige del af grunden og atriumhaver i de fire boliggrupper. De indre haverum er et væsentligt tilskud til udearealerne idet de har en betydelig størrelse, der ikke kun skaber attraktive og beskyttede terrasser, men også med deres vekslende indretning og beplantning giver hver boligklynge sin egen identitet.
Centret er afleveret i 2013