Hunderupskolen

Hunderupskolen etableredes i de gamle bygninger fra Odense Kaserne. Temaet for udearealerne var: stort tilbud om aktivitet; indslag af natur med mange planter og opsamling af regnvand. I anlægget indgår smukke trærækker af fyldtblomstrede kirsebærtræer, p-pladser under trækroner, markante lunde af frugttræer, opsamling af regnvand som ledes til en lille dam/ eksperimentarium og en frodig grøn atriumgård. Hertil kommer et væld af tilbud om aktivitet hvad angår boldspil, atletik, klatring mm., som alle er integreret harmonisk i det samlede udeanlæg.
Klient: KHR Arkitekter AS
Bygherre: Odense Kommune