Vejbroanlæg - Motorvej 16

Vejdirektoratet iværksatte i 2003 nybygning af vejbroanlægget ved afkørsel 5, Værebrovej på Hillerødmotorvejen nord for København. Byggeriet havde til formål at udvide broens trafikkapacitet samt at øge frihøjden. Vejdirektoraret havde samtidig et ønske om at udføre dette anlæg med en særlig arkitektonisk og landskabelig kvalitet.
Af særlige landskabselementer indeholder projektet lange rækker af højtvoksende søjle-asp, som om en årrække på smuk vis vil markere dette vejanlæg.
Klient: PLH arkitekter as
Bygherre: Vejdirektoratet