AMU - Center Vest

AMU-center Vest i Esbjerg har moderniseret forpladsen og indgangsområdet til centret med et projekt skabt af billedkunstner Finn Reinbothe. Henrik Jørgensen Landskab har udført projektering og udbud. Hovedelementerne i projektet er to vandbassiner, høje, afskærmende, rumdannende hække og et samlende gulv med et belægningsmønster i forskellige typer granit og en espalierkonstruktion/stålskulptur med indbygget lys.

Indviet i 2004.

Klient: billedkunstner Finn Reinbothe, Kindvigvej 24, 4735 Mern.