DR Byen - Ørestaden

DR Byen er Danmarks Radios nye hovedkvarter i Ørestaden - et meget stort og visionært projekt som har haft til formål at samle og modernisere DR's aktiviteter. Henrik Jørgensen Landskab as har udført bygherrerådgivning i forbindelse landskabsarbejderne som en del af PLH Arkitekters bygherrerådgivning på hele sagen.

Flere arkitektfirmaer har stået for udformningen af hver deres del af det store byggeri og Schønherr Landskab har været landskabsarkitekt på udearealerne. Projektet har forløbet over en lang årrække og stod færdigt i 2010.

Bygherre: Danmarks Radio