Novo Nordisk Gladsaxe

Projektet angår etablering af forplads, kantinehave, p-pladser, grønne kiler mv. som på markant og smuk vis indføjer sig Gladsaxes centrale erhvervspark . Kantinehaveanlægget er udformet med henblik på at være et attraktivt udeopholdsrum for Novos medarbejdere. Anlægget er færdiggjort sommer 2009

Bygherre: Novo Nordisk AS. 
Klient: PLH Arkitekter AS.