KPMG Hovedsæde

KPMG har bygget nyt hovedsæde på Frederiksberg ved Flintholm Station. Landskabet består af grønne græsklædte trekanter som gennemskæres af mørke stier med stålkanter i variende højder - og vinkler skaber et skarpt aftegnet parklandskab på taget over parkeringsanlægget. Projektet omfatter desuden den mere formelle forplads mod nordøst, hvor en bred granittrappe danner indgangsparti. 
Klient: 3XN
Bygherre: KPMG