KPMG Hovedsæde

KPMG har bygget nyt hovedsæde på Frederiksberg ved Flintholm Station. Landskabet består af grønne græsklædte trekanter som gennemskæres af mørke stier med stålkanter i variende højder - og vinkler skaber et skarpt aftegnet parklandskab på taget over parkeringsanlægget. Projektet omfatter desuden den mere formelle forplads mod nordøst, hvor en bred granittrappe danner indgangsparti. Anlægget er afleveret år 2012.
Klient: 3XN
Bygherre: KPMG