Løvens Gård


Etagebebyggelsen Løvens Gård på Christianshavn danner et stort centralt gårdrum. Gårdrummet er indrettet med et landskab af beplantede øer og rare opholdspladser. Langs gårdrummets facader er hyggelige private terrasser. Anlægget er meget frodigt bevokset  til trods for at det befinder sig over parkeringskælderen, og muldlaget har en begrænset tykkelse. Bygherre: Skanska AS.
Klient: Vilhelm Lauritzen AS.