Korsgadehallen Nørrebro

Landskabsarbejdet ved Korsgade-hallen på Nørrebro har først og fremmest bestået i begrønning/mulddækning af det delvist nedgravede bygningsværk. Berønningen er blevet udført i hældninger på op til 45 grader. Vandingsanlæg sikrer at græs og beplantning også vandes i de tørre sommermåneder.
Færdiganlagt år 2006.
Bygherre: Københavns Kommune.
Klient: BBP Arkitekter AS.