Det grønne P-hus

"Det grønne P-hus" ligger på hjørnet af Åboulevarden og Blågårdsgade på Nørrebro. Visionen er at slyngplanter skal dække hele facaden så p-huset bliver et fuldstændig grønt, tilgroet bygningsanlæg. Facader er bygget af stålstænger som dels tjener som "vægge" og dels som espalier for de mange klatrevækster. På første vækstsæson nåede de hurtigste vækster en højde af 9 meter.
Bygherre: Københavns Kommune m.fl.
Klient: Bystrup Arkitekter AS.