Gasværksgrunden ved Holbæk Havn

Projektet har bestået i omdannelsen af Gasværksgrunden ved Holbæk Havn til en meget stor indbydende parkeringsplads og forplads til Musikhuset. Arbejdet er udført i samarbejde med landskabsarkitekt Niels Lützen og har sin oprindelse i en landskabsarkitektkonkurrence udskrevet af Holbæk Kommune. Færdiganlagt år 2004.
Klient: Holbæk Kommune