IC Companys Hovedsæde

IC Companys hovedsæde på Raffinaderivej i København har i 2007 gennemgået en omfattende renovering og modernisering hvilket også har omfattet udearealerne. Udearealer består af adgangspladser, græsarealer med fritstående træer, kantinegård og to store parkeringspladser. Forpladsen er anlagt med smukke granitmaterialer og en særlig belysning. Belysningen består af mastelamper "lysende pinde" og lysende glasstænger som er nedfældet i granitfliserne. Klient: IC Companys AS.