Lundehaven Plejecenter

Plejecenter og ældreboliger danner et aflangt grønt gårdrum. Det er udformet med sammenhængende flisebelægninger afbrudt af store bede. Beplantningen består af frodige staudebede med en lundagtig birkebeplantning. Centralt i gårdrummet findes en vandkunst bestående af lange granittrug og bronzedyser, som efter et tilfældighedsprincip doserer vand til trugene.
Udført i samarbejde med professor Steen Høyer for Lundgaard & Tranberg Arkitekter as.