Novo Nordisk Hovedsæde

Novo Nordisk etablerede i 2006 et nyt og moderne receptionsområde ved det daværende hovedsæde. I sammenhæg hermed anlagdes et nyt ankomstareal med trappeanlæg, forplads, spejlbassin samt gårdterrasseanlæg med spejlbassin. Fra det nyskabte receptionsområde etablefredes tæt synsmæssig kontakt til de to spejlbassiner.
Bygherre: Novo Nordisk AS.
Klient: Dissing & Weitling AS.