Essex Waterfront

Essex Waterfront ligger ved Teglholmens kaj. Det store gårdrum er indrettet med slyngede former der bevæger sig mod vandet. Marmorhvide stier er afstemt med de lyse bygningsfacader. Frodige buskplantninger giver mulighed for behageligt udeophold med intimitet og læ.
Bygherre: Essex Invest AS.
Klient: Bystrup Arkitekter AS.
Færdiganlagt: 2005.