Supersygehus i Hillerød

Vi samarbejder med Vogt Landschaftsarchitekten AG i Zürich om design og realisering af udearealer ved det nye super-sygehus i Hillerød.  Arkitekter på projektet er Herzog & De Meuron, Basel i samarbejde med Vilhelm Lauritzen. Aktuel fase i juni 2018 er "Hovedprojekt". Se projektet her.


Hørsholm Bymidte har modtaget anerkendelse

Den nyrenoverede "Gågade og Apotekstorvet" i Hørsholm er taget vel imod af Hørsholmborgerne. Samtidig har tegnestuen i 2017 modtaget anerkendelse for "smukt byggeri i Hørsholm Kommune".
Se projektet her.  


Boligbyggeri i Københavns havneområder

Vi udfører friarealer ved nye boligbyggerier på Christianshavn og i Nordhavn


Hyrdehøj Plejecenter

Vi har i team med bl.a. Cubo Arkitekter og Force 4 Arkitekter vundet arkitektkonkurrencen om nyt stort plejecenter i Roskilde. Se projektet her. 


La Tour Aarhus - boliger i højhus

Vi projekterer udearealer ved Aarhus kommende højeste bygning, som samtidig ligger på byens højeste punkt.  Udearealerne vil indeholde forskellige naturmotiver. Klient : 3XN. Se projektet her.


Kellersvej - Boligbyggeri

BOLIV - fremtidens boliger og liv på institutionsområdet Kellersvej i Gladsaxe er nu igangsat efter at vi har vundet arkitektkonkurrencen i team med bl.a. Cubo. Se projektet her.


Trelleborg Ringborg

Vi er prækvalificeret i konkurrencen om Ny Trelleborg, Oplevelses- og videncenter. Vi indgår i team med bl.a. Erik Møller Arkitekter og Terroir Arkitekter.


Dronningens Vænge

Boligbebyggelsen Dronningens Vænge ved Sorgenfri Slot er nu 15 år gammelt. Vi glæder os over de mange beplantningsmotiver, som er lykkedes vel, bl.a. eremitagen med spredte hanesporetjørn


Novo Nordisk Hillerød

Vi arbejder med projektering af nyt stort Novo Nordisk lagerbyggeri i Brennum Park i Hillerød. Arbejdet udføres i samarbejde med Alectia og Dissing+Weitling. Se projektet her.


KPMG hovedsædes udearealer - omtale

KPMG-hovedsædes udearealer præsenteres i \"Agenda 2\", som er en ny bog om aktuel dansk landskabsarkitektur. Forfatter: Annemarie Lund.


Pladsen ved BRFkredit

Forpladsen ved BRFkredits hovedsæde i Kgs. Lyngby er nu endeligt afleveret. Se også projektet her.

 


Den Blå Planet er indviet

Tegnestuen har udformet landskabet ved Den Blå Planet. Nu er det nationale akvarie åbnet, og vi glæder os over det fine resultat opnået i samarbejde med 3XN m.fl. Se projektet her.


Campus Bornholm konkurrencen er vundet

Tegnestuen har vundet konkurrencen om det nye Campus Bornholm i Rønne i samarbejde med bl.a. Cubo Arkitekter og Nova 5.  Se projektet her.


Wingårdhs arkitekter bygger sommervilla

Fyrreskov og skovbiotoper etableres ved nordkystens største og kostbareste sommerhus. Huset bygges af arkitektfirmaet Wingårdhs. Vi udfører landskabsplanlægningen i samarbejde med træspecialistfirmaet Cavi-Danmark.  Blandt andet er gennemført bevaring af grupper af 30 m høje fyrretræer i husets atriumgårde. Husprojektet har taget udgangspunkt i og bygget rundt om gigant-fyrretræerne. Se projektet her.


Kastellet: Monument for Danmarks Internationale Indsats indvies

På Kastellet indvies Monument for Danmarks Internationale Indsats. Dette sker bl.a. med deltagelse af Dronning Margrethe og den øvrige kongefamilie.  Tegnestuen har stået for projektering og realisering af projektet på baggrund af billedkunstner Finn Reinbothes layout. Se projektet her.


Hørkær, Herlev. To konkurrencer er vunder

Vi vinder sammen med Kant Arkitekter konkurrencen om boliger på Glødelampegrundens Parcel C, og vi vinder sammen med Vilhelm Lauritzen Arkitekter konkurrencen om boliger på Parcel A.


Kongevænget, Hillerød. Friarealrenovering er færdigudført

I Kongevænget i Hillerød er tegnestuens gennemførelse af helhedsplan for udearealerne snart afsluttet - blandt andet er retlinede veje ændret til mere rare og kurvede forløb med små pladser. Se projektet her.


Multicenter i Præstø, konkurrencen er vundet

Vi vinder sammen med bl.a. Cubo Arkitekter og Force4 konkurrencen om nyt Multicenter i Præstø. Læs mere om projektet her.


CEU Herningsholm Erhvervsgymnasium er færdigt

Herningsholm Erhvervsgymnasium er ved at stå klar og tages ibrug med starten på det nye skoleår i august. Tegnestuen har udført landskabsprojektet. Se mere her.


Panum-instituttet. Vi deltager i konkurrencen om udbygning

Vi deltager i Cubo Arkitekters team i international konkurrence om højhusbyggeri og landskab til nyt Panum-kompleks på Nørrebro i København. Læs mere her.


Studierejse til EXPO i Shanghai

Tegnestuen besøger verdensudstillingen EXPO i Shanghai på studierejsen til Kina. Foruden de mange inspirerende pavilloner fra hele verden blev der også set på moderne, nytænkende arkitektur og landskabsarkitektur i både Shanghai og Beijing.


Kredsens Hus Plejecenter, konkurrencen er vundet

Vi vinder sammen med Cubo Arkitekter, Force4 og Dominia konkurrence om nyt plejecenter på Frederiksberg. Læs mere om Kredsens Hus her.


Hafenpark Frankfurt am Main - Indbudt konkurrence

Tegnestuen inviteres fra Franfurt i Tyskland til at deltage i indbudt international konkurrence om ny park langs floden Main i Frankfurt. Læs mere om forslaget og se visualiseringer fra konkurrencen her.


Tietgen Kollegiet er taget i brug

Tietgen Kollegiet i Ørestaden er nu taget brug. Tegnestuen har stået for udearealerne i samarbejde med landskabsarkitekt Marianne Levinsen.
Udearealerne indeholder bl.a. belægninger af pladsstøbt beton og frodige pile- og asketræsbeplantninger. Se projektet her.


P-hus Nørrebro begrønnes

Det grønne Parkeringshus - på Nørrebro begrønnes hurtigt. Klatrevæksterne  nåede allerede første sæson en højde af 7 meter - og trives særdeles godt. Se projektet her.  


Westside boligbebyggelse er taget i brug

Etageboligbebyggelsen Westside på Teglholmen i København er taget i brug. Tegnestuen har udført udearealerne som består af adgangsstier, frodige beplantninger og rare opholdsarealer. Se projektet her:


Essex Waterfront boligbebyggelse er taget i brug

Essex Waterfront, som er et eksklusivt boligbyggeri på Teglholmen, er nu taget i brug. Tegnestuen har stået for udearealerne som bla. består af organisk formede felter af hvide marmorskærver, og meget frodige beplantninger.  Se projektet her.


Frederiksberg have: Vandfaldet er nu genskabt

Vi har haft totalrådgivning ved projektet om genskabelse af det forsvundne norske vandfald fra 1805. I modsætning til ved det oprindelige hestetrukne vandfald fosser vandet nu hele dagen. Se projektet her.


Lundehaven vandkunst springer nu

Vandkunsten i Lundehaven består af 4 lange vandfyldte granitkar, som forsynes med vand fra broncerør. Se projektet her.


Jemtelands Plads er indviet

Jemtelands Plads indviet. Pladsen er skabt af stærke og smukke granitmaterialer og der er opsat store rosen-espalierer af stål/træ og høje franske parklamper. Se projektet her.